Problémy s učením u dětí, dyslexie, dysgrafie

Vzhledem k tomu, že škola je skutečně první realita, které se nemůžeme vyhnout a rodiče nás před ní nemohou uchránit, je velkou zkouškou našich životních postojů. Náš přístup je přímo úměrný našim zkušenostem, které ovlivnily naši důvěru ve vnější i náš vnitřní svět. Chování našich rodičů k sobě navzájem, k sobě samým a následně i k nám, určuje hodnotu, kterou pro sebe máme. Také jejich systémy přesvědčení ke vzdělávání nás velmi určují. U dětí dysgrafiků, dyslektiků, dyskalkuliků…se objevuje jedno společné – nerovnováha v životě, která vznikla na základě nedostatečného či nerovnovážného přijetí jejich rodiči a následně pak snížená hodnota dítěte. Děti pak o sobě pochybují, nevěří si a projeví se u nich nedostatečné přijetí tohoto světa a toho, jak to tady funguje. Pro děti je „porucha“ velká příležitost získat obrovské množství energie a pozornosti, kterou by, nebýt problémů s učením se, nikdy získat nemohlo.

 

U některých dětí je to naopak, stydí se přiznat, že dostaly dobrou známku, že byly úspěšné, protože se za svoji schopnost stydí a to i v případě, že se na látku připravily. Mají prostě problém dělat věci normálně a mít z nich radost, mají problém se svojí úspěšností. Protože pravděpodobně ho mají i jejich rodiče. I to je forma dyslexie.

 

A jak je to u vašeho dítěte? Chcete vědět víc? Chcete si zpracovat a pochopit problémy s učením u Vašeho dítěte? Připravte se, že budu pracovat nejdříve s Vámi – rodiči. Pomůže nám jednoduchý kineziologický test.

 

OBJEDNÁVKA ZDE