Psychické problémy

 

Co všechno je možné řešit?

Vztah sami k sobě, nízké sebevědomí, pochybnosti o sobě, úzkosti, deprese, stres, strach, poruchy spánku, zlost, agrese

 

Psychické problémy – co je za tím? Nežijeme naši identitu, ale naučili jsme se hrát určité role. Zvykli jsme se chovat tak, abychom měli úspěch, abychom došli uznání a aby nás ostatní měli rádi. Přitom v hloubi duše jasně cítíme, že něco není v pořádku, že nás život míjí! Necítíme se dobře, jsme nespokojení a nenaplnění, ačkoli máme zdánlivě úspěch. Naše duše je smutná, protože ji nutíme do určitého vzoru, programu, role a naučených způsobů chování, které k nám ve skutečnosti vůbec nepatří.

 

Všechno se vším souvisí a nic není náhoda. Tělo nemůže onemocnět bez příčiny, je jen projekční plochou vědomí. Myšlenky jsou filmem a vědomí rozhoduje o tom, jaký film se právě promítá.Tělo nemocí nebo psychickými problémy signalizuje: nejsi tím, kým skutečně jsi. Chybí především láska k sobě samému. Choroby a psychické problémy se mohou stát naším přítelem a pomocníkem. Pokud pochopíme, proč je máme, znovu nacházíme pravé já a žijeme vědomě.

Symptom je tedy náš pomocník a přítel, který nás donutí buď trpět nebo v některých případech dokonce i zemřít, nebo nám pomůže vyrůst a uzrát a tím dosáhnout stupně vývoje a poznání, který by bez krize nebyl možný. Poznáváme tedy, co je třeba dělat a v souladu s tím změníme náš postoj. Choroba vedla k tomu, že lépe rozumíme životu a symptom je už tedy zbytečný.

Chcete vědět, proč se Vám nemoc stále vyplácí? Z jakého důvodu máte psychické potíže? Proč si přitahujete do života určité problémy? Využijte poselství vašeho těla, které vám přesně říká, v jaké oblasti vašeho života jste sešli z cesty. Pojďte se tam vrátit…