Fobie a strach

Strach

To, čeho se bojíme, to si do života přitahujeme. Právě abychom si prošli touto zkušeností, pochopili naši lekci a přestali se bát.

 

Pokud vidíme věci příliš omezeně, za stísněného vědomí, dostaneme strach. Člověku je pak zatěžko určité dojmy a zkušenosti zpracovat a správně je zařadit a probudí v sobě strach. Strach má mnoho tváří. Máme strach z těžkostí, z katastrof, z nehod, zhroucení naší ekonomiky nebo strach se ztráty, bojíme se, že ztratíme milovaného člověka nebo dokonce život. Také pro Vás se stal strach trvalým průvodcem? Dokážete si vůbec život bez strachu představit?

 

Pravá příčina strachu zůstává skryta ve vlastní osobnosti, v omezeném myšlení,v očekávání problému a chybějící zpětné vazbě. Bojíme se, když se na sebe nemůžeme spolehnout. Neboj se znamená NE BOJ, často sami se sebou. Strach je mocná síla. Touto silou přivolává ustrašený člověk přesně to, čeho se obává. Přejít po prkně, které leží na zemi, je snadné. Přejít stejné prkno ve výšce je těžké proto, že se člověk obává pádu. Jen vlivem tohoto strachu pravděpodobně také spadne. Stane se, jak člověk předpovídal.

 

Kdy strach potřebujeme aneb jaké má strach výhody?

Strach nám umožňuje rychlou reakci tam, kde je jí zapotřebí.

Strach zabraňuje nebo snižuje možnost poranění těla tím, že přiměje člověka, aby unikl z předpokládaného nebo domnělého nebezpečí. Strach nám dává šanci postarat se včas o sebe.

 

Strach má ale také nevýhody

 • Strach je vysloveně nepříjemný pocit
 • Díky strachu nežijeme smysluplně náš život
 • Následky strachu jsou velmi škodlivé nejen pro tělo
 • Jsou zablokovány psychické schopnosti
 • Nedostatečně funguje trávení
 • Je zatěžováno srdce
 • Jsou poškozovány cévy
 • Člověk už nepociťuje radost

 

Strach ukazuje,

 • že jsem blokován, mám stísněné vědomí vlivem nevyřešené zkušenosti, neřešeného problému nebo strnulého postoje, o kterém jsem přesvědčen, že ho musím plnit
 • že mám málo sebejistoty a sebedůvěry
 • že má duše volá o pomoc, protože se krčím, uzavírám před něčím nepříjemným, čím je však nutné projít
 • že bych chtěl být nekonečně volný, říci životu „ano“

 

Co je třeba udělat?

Přijměte strach jako naprosto normální pocit, stejně jako hlad či chlad. Tím, že ho přijmete, zabráníte, aby se ještě zvětšil. Když pochopíte, proč máte strach, ukáže se Vám něco, co odmítáte, s čím máte problém, co nechcete vidět. Strach Vás opakovaně staví před nevyřešené situace a to tak dlouho, dokud tomu nedáte hranice a dokud se na to nepodíváte. Každá forma strachu je největší překážkou našeho vývoje, protože nám brání v tom, abychom se stali tím, čím bychom být mohli. Přijďte, najdeme, jak odstranit strach jednou provždy!